Badanie kości

Osteoporoza to problem populacji obecny już od stuleci. Jest to choroba, która rozwija się niezauważalnie – stan kości pogarsza się bezboleśnie poprzez zmniejszanie masy kostnej.

Badanie kości

Badanie kości jest szczególnie zalecana osobom starszym, u których zauważono:

  • Wyraźne obniżenie wzrostu (4-5 cm)
  • Kifozę (>5 cm)
  • Skrócenie odcinka żebrowo-biodrowego (<2 palce).

W takich przypadkach należy wykonać badanie pod kątem złamań kręgów – w tym celu lekarz powinien zlecić wykonanie badania RTG kręgosłupa w odcinku lędźwiowym i piersiowym. Dodatkowo warto zrobić badania krwi i moczu, ocenę gospodarki wapniowo-fosforanowej, badania ultrasonograficzne, badania poprzez tomografię komputerową.

Utrata tkanki kostnej zachodząca wraz z wiekiem (tzw. osteopenia fizjologiczna) jest zauważalna od czasu, w którym osiągamy szczytową masę kostną, aż do końca życia.

Czynniki wpływające na utratę masy kości

To między innymi:

  • Niska gęstość kości we wczesnym okresie życia, spowodowana np. niewłaściwym odżywiania
  • Wiek
  • Uwarunkowania genetyczne
  • Sposób odżywiania
  • Mała aktywność fizyczna

Ważne, aby kobiety, odpowiednio przygotowały się do wejścia w okres menopauzy i odpowiednio wcześnie rozpoczęły suplementację wapniem i witaminą D.