Metabolizm

Za metabolizm wapnia odpowiada produkowana w tarczycy kalcytonina i produkowany w przytarczycach parathormon.

Co wpływa na poziom wapnia w organizmie?

Prawidłowy poziom wapnia w organizmie zależy przede wszystkim od 2 czynników:

  • Podaży wapnia w diecie – Badania wskazują na niewystarczające spożycie wapnia i witaminy D w codziennej diecie Polaków. Aż 90% społeczeństwa wymaga dodatkowej suplementacji witaminą D. Połowa kobiet w wieku między 20 i 60 lat nie spożywa z dietą zalecanej ilości wapnia. To alarmujące zjawisko!
  • Adsorpcji, czyli przyswajalności i wchłaniania wapnia przez organizm
    Na przyswajalność wapnia wpływają:
  • poziom witaminy D – do prawidłowego wchłaniania wapnia z przewodu pokarmowego organizm potrzebuje odpowiedniego poziomu witaminy D; witamina D jest najważniejszym katalizatorem przemian gospodarki wapniowo-fosforanowej,
  • forma podania wapnia,
  • przyjmowane składniki pokarmowe – wzmagające bądź ograniczające wchłanianie wapnia,
  • właściwości osobnicze organizmu.

Co się dzieje, gdy metabolizm wapnia jest zaburzony?

Przy niedostatecznej podaży bądź zaburzonym wchłanianiu z układu pokarmowego, organizm zaczyna uwalniać wapń z kości i/lub zębów, a dokładniej z hydroksyapatytu.

Hydroksyapatyt to niejako mineralne rusztowanie kośćca, które dzięki swoim właściwościom fizykochemicznym zapewnia ich twardość i wytrzymałość. Dodatkowo podlega on procesom rozpuszczania, rekrystalizacji i hydrolizy – w ten sposób współuczestniczy w regulacji stężenia wapnia w surowicy.

Organizm przy niewystarczającej podaży wapnia w diecie, korzysta z hydroksyapatytu jako rezerwuaru wapnia. Mechanizm wykorzystywania wapnia z hydroksyapatytu zapewnia homeostazę (stały poziom w surowicy) wapnia, jednak z drugiej strony powoduje osłabienie kości i zębów.

Podsumowanie

Proces uwalniania wapnia z kości oraz zębów jest bardzo niekorzystny dla osób w każdym wieku. Dlatego tak istotne jest, by stale dbać o utrzymanie jego odpowiedniego poziomu w organizmie. Badania wykazują, że codzienna dieta statystycznego Polaka nie zapewnia wystarczającej ilości wapnia, dlatego warto rozważyć rozpoczęcie suplementacji tego pierwiastka.