Menopauza a zdrowie kości

Niska gęstość mineralna kości stanowi czynnik ryzyka w odniesieniu do osteoporotycznych złamań kości.  Wapń i witamina D pomagają zmniejszyć utratę minerałów kostnych u kobiet w okresie pomenopauzalnym.Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania dziennie przynajmniej 1200 mg wapnia i 20 μg witaminy D ze wszystkich źródeł.

Naturalny proces starzenia oraz menopauza mogą wywierać negatywny wpływ na układ szkieletowy i mięśniowy kobiet. 30 rok życia to wiek uzyskania szczytowej masy kostnej, po którym następuje jej powolny, stopniowy spadek. W ciągu całego życia kobiety, ilość masy kostnej może się zmniejszyć nawet o 50%.Okres okołomenopauzalny i pomenopauzalny jest związany z utratą masy kostnej, która wynika z wygasania funkcji endokrynnych jajnika.

Menopauza i jej skutki

Naturalny proces starzenia oraz menopauza mogą wywierać negatywny wpływ na układ szkieletowy i mięśniowy kobiet. 30 rok życia to wiek uzyskania szczytowej masy kostnej, po którym następuje jej powolny, stopniowy spadek. W ciągu całego życia kobiety, ilość masy kostnej może się zmniejszyć nawet o 50%.Okres okołomenopauzalny i pomenopauzalny jest związany z utratą masy kostnej, która wynika z wygasania funkcji endokrynnych jajnika.

Zmniejszająca się mineralizacja kości dotyczy czterokrotnie częściej kobiet niż mężczyzn. Jest to związane występowaniem u kobiet menopauzy oraz faktem, że szczytowa masa kostna kobiet jest mniejsza o około 25-30% w porównaniu do mężczyzn. Początki tego procesu bardzo często przypadają na okres menopauzy i częściej dotyczą szczupłych kobiet, a nie osób otyłych.

Świadomość znaczenia właściwej diety wśród kobiet

Kobiety są świadome, że to właśnie płeć predysponuje je do utraty minerałów kostnych.

90% badanych kobiet wie, że wapń jest pierwiastkiem, którego podaż ma duży wpływ na właściwą mineralizację kości. Większość kobiet jest również świadoma, w jakich produktach znajduje się ten pierwiastek.
Niestety znacznie mniejsza ilość (41%) kobiet jest świadoma jak ważna dla zdrowia kości jest odpowiednia aktywność fizyczna.

W okresie menopauzy i po niej zaleca się podawanie preparatów zawierających witaminę D oraz sole wapnia. Rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia ilości wapnia wynoszą 1500 mg/dzień. Witamina D ma bezpośredni wpływ na metabolizm kostny, a jej aktywne metabolity wykazują silne, korzystne działanie na stan napięcia i sprawności układu mięśniowego, co bezpośrednio przekłada się na wzmocnienie postawy. Tym samym pomaga zmniejszyć ryzyko upadku związane z niestabilnością postawy i osłabieniem mięśni.

Utrzymanie zdrowych kości u mężczyzn

Dodatkowa suplementacja diety witaminą D dotyczy wszystkich mężczyzn po 65 roku życia. Mężczyzną należy przypominać o właściwym stylu życia, odżywiania i eliminacji czynników ryzyka złamań kości. Witamina D pomaga również u mężczyzn zmniejszyć ryzyko upadku związane z niestabilnością postawy i osłabieniem mięśni. Upadki stanowią czynnik ryzyka w odniesieniu do złamań kości u mężczyzn w wieku 60 lat i starszych.