Tkanka kostna i starzenie się

Tkanka kostna i starzenie się

Starzenie się tkanki kostnej związane jest ze zmianami w czynnościach komórek, które uczestniczą w procesach jej przemiany i przebudowy. Z czasem następuje upośledzenie funkcji osteoblastów, zmniejszenie ich odporności na mechaniczne obciążenia oraz zmniejszenie wytwarzania tkanki kostnej w miejscach jej złamań. Proces starzenia dotyka również osteocyty (komórki kostne), powodując zmniejszenie się ich liczby i nasilenie apoptozy (programowanej śmierci komórki). Procesy te prowadzą do porowatości kości i nasilenia mikrozłamań. Szybkość utraty masy kostnej w populacji osób w podeszłym wieku jest zróżnicowana i zależy od czynników genetycznych, środowiskowych i stylu życia.

Z wiekiem coraz gorzej trawimy laktozę, co skutkuje małym spożyciem produktów mlecznych u osób starszych. Obniżeniu również ulega wchłanianie wapnia.

Mała aktywność fizyczna osób w podeszłym wieku bądź unieruchomienie są kolejnymi czynnikami negatywnie wpływającymi na masę kostną i wytrzymałość kości. U osób przewlekle chorych, które leżą w łóżku przez okres 6 miesięcy, masa kostna zmniejsza się aż o 25-45%.