Wpływ wapnia na krzepliwość krwi

Wapń jest niezwykle istotnym minerałem, mającym znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Jest potrzebny do budowy mocnych kości i zdrowych zębów, bierze udział w funkcjonowaniu mięśni. A czy pierwiastek ten ma również jakiś wpływ na krzepliwość krwi?

Jak przebiega proces krzepnięcia krwi:

Proces ten zostaje zapoczątkowany już w momencie przerwania łożyska naczyniowego, czyli mówiąc prościej – powstania rany. W miejscu powstania rany natychmiast przylegają płytki krwi, czyli trombocyty, które tworzą ze sobą czop płytkowy, stanowiący pierwszą barierę przed utratą krwi. Następnie dochodzi do uwolnienia substancji zwężających światło naczyń krwionośnych oraz nasilających powstawanie skrzepu. Pod czopem płytkowym powstaje sieć włóknika (fibryny), stabilizująca i wzmacniająca skrzep, a następnie dochodzi do kaskady krzepnięcia: krążące w osoczu krwi nieaktywne czynniki krzepnięcia zaczynają się wzajemnie aktywować.

Proces krzepnięcia krwi

Proces krzepnięcia krwi w skrócie:

  • powstaje rana, krew zaczyna wylewać się poza łożysko naczyniowe
  • następuje natychmiastowa reakcja trombocytów, które w bardzo dużej ilości gromadzą się w miejscu zranienia i sklejają się ze sobą, tworząc czop płytkowy
  • zwężają się naczynia krwionośne w okolicy miejsca zranienia
  • powstaje czynnik powodujący krzepnięcie. Trombocyty wydzielają trombokinazę
  • Trombokinaza uruchamia mechanizmy syntetyzujące czynniki krzepnięcia krwi, a podczas tego procesu niezbędny jest udział jonów wapnia Ca²⁺
  • na skutek powyższego procesu powstaje protrombinaza, która uaktywnia protrombinę do trombiny
  • trombina jest niezbędna do przekształcenia fibrynogenu w fibrynę, która umożliwia utworzenie sieci włókien w miejscu zranienia
  • końcowym etapem całego procesu jest powstanie strupa i zatamowanie upływu krwi z rany
Wpływ wapnia na krzepnięcie krwi

Jak wapń wpływa na krzepnięcie krwi?

Jony wapnia Ca²⁺ biorą czynny udział w procesie krzepnięcia krwi i są niezbędne do wytworzenia czynnika krzepnięcia krwi.

Rozrzedzenie krwi, zmniejszenie jej krzepliwości lub osłabione naczynia krwionośne mogą prowadzić do powstawania dużych, rozlanych siniaków tworzących się nawet po niewielkich urazach, jak również do trudnych do powstrzymania krwawień nawet w przypadku drobnych skaleczeń. Może również dochodzić do wewnętrznych krwawień lub krwotoków np. z przewodu pokarmowego.

Wspieranie krzepliwości krwi

Dieta bogata w wapń i witaminę K może przyczynić się do utrzymania właściwego krzepnięcia krwi. Jeżeli pomimo stosowania zdrowej diety i uzupełniania wapnia poprzez dodatkową suplementację występują problemy z krzepnięciem krwi, należy zwrócić się do lekarza, by zlecił wykonanie badań. Na ich podstawie będzie można wdrożyć odpowiednie działania, mające na celu ustabilizowanie krzepliwości.

 

Źródła:

  1. dr hab. n. med. Paweł Łaguna, prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak; „Układ krzepnięcia – badanie i interpretacja”; https://www.mp.pl/pediatria/praktyka-kliniczna/badania-laboratoryjne/139652,uklad-krzepniecia-badanie-i-interpretacja